713 lượt xem

Dịch vụ cung ứng

 

Công ty TNHH Hoàng Nguyên Vũng Tàu là công ty chuyên cung cấp nước sạch,các thiết bị và thực phẩm cho các tàu neo đậu ở các khu neo Vũng tàu