743 lượt xem

Dịch vụ xử lý rác thải

 

Dịch vụ xử lý rác thải, chất thải cho tàu biển tại các vùng neo và các cảng biển.